DOTACJE NA INNOWACJE
Podlaskie Centrum Budownictwa Pasywnego Sp. z o.o. uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-POIG.05.01.00-00-016/12 pn. „Innowacyjna technologia inteligentnego budownictwa energooszczędnego, pasywnego i zero energetycznego szansą na wzmocnienie konkurencyjności Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego” objęty umową o dofinansowanie nr UDA- POIG.05.01.00-00-016/12-00 z dnia 23.07.2012r w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacyjności Działania 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
O nas
O nas
Podlaskie Centrum Budownictwa Pasywnego jako sp. z o.o. zostało utworzone 20 lutego 2008 roku na mocy porozumienia o współpracy firm z branży budownictwa energooszczędnego...
Nasza oferta
  • Oferta wiodących przedstawicieli szeroko rozumianej branży budowlanej,
  • Wieloletnie doświadczenie firm oraz wielu zadowolonych odbiorców,
  • Kompetentni, wykwalifikowani pracownicy, zespoły, architekci,
  • Fachowe doradztwo w zakresie budownictwa energooszczędnego
Zaufali nam
BRE Bank
Kontakt
Podlaskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Łubniki 64
16-060 Zabłudów
tel./fax 85 718 86 60
tel. 501 093 199
email: biuro@pcbp.eu